Blender Shortcuts

category

Blender

author

admin

alt+p

‘alt+p’ dzieli face na trójkąty. Działa to dla wielokątów wypukłych, dla wielokątów wklęsłych nie bardzo.

ctrl+m

odbicie wg osi, potem należy wybrać oś albo z klawiatury (albo myszką z altem)

efekt ctrl+m, y:

alt+m

merge points.

alt+d

Tworzy nowy punkt. Wybierz punkt, wciśnij alt+d i masz nowy punkt w tym samym miejscu. Teraz można go przesuwać itd.

shift+d

kopiowanie

x

usuń

ctrl+x

usuń, ale tylko dany element (przeciwieństwo alt+d)

f

wybierz 2 edge, wciśnij f, masz face pomiędzy. Wybierz 2 vertices, wciśnij f i masz edge pomiędzy nimi. Uzyskany edge nie podzieli płaszczyzny! W tym celu należy użyć j.

j

wstawia edge pomiędzy 2 vertices. To dzieli face na części

a – dodaje active vertex

sposób jak znaleźć środek jakiegoś edga

Leave a comment